خرید تیشرت ارتشی
تور مشهد
تور استانبول
گوشی موبایل
تور کیش
اخبار پزشکی سلامت
 سايت همسريابي شيدايي - 250 هزار نفر آماده ازدواج دائم و موقت سايت همسريابي شيدايي - 250 هزار نفر آماده ازدواج دائم و موقت .

سايت همسريابي شيدايي - 250 هزار نفر آماده ازدواج دائم و موقت

برخي از نوزادان را نمي توان به سرعت به منزل منتقل كرد. از آنجا كه احتمال

زايمان در بارداريدو قلو يا چند قلويي


اگر من چندقلو حامله باشم، آيا بايد حتما سزارين كنم؟

 

الزاما خير. اينكه آيا شما مي توانيد براي فرزندان خود از زايمان طبيعي استفاده كنيد يا خير، تا حد زيادي به نحوه قرار گرفتن آنها در رحم شما بستگي دارد.اكثر متخصصان، تا زماني كه شرايط زير برقرار باشد، استفاده از زايمانِ طبيعي را توصيه مي كنند:*
 سر بچه ها به سمت پايين قرار گرفته باشد (در حدود 40% از دوقلوها، اين حالت رُخ مي دهد).


* نه شما و نه نوزادها، هيچ كدام با مشكلي مواجه نباشيد كه استفاده از سزارين را ضروري كند.


هنگام زايمان، سن بارداري شما حداقل 33 هفته باشد.


*
 دوقلوهاي شما، هر كدام يك و نيم كيلوگرم يا بيشتر وزن داشته و هر دو با سرعت مشابهي رشد كرده باشند.از سوي ديگر، اگر سر اولين كودك از دوقلوها (يعني كودكي كه در مسير زايمان، پايين تر قرار دارد) به سمت پايين نباشد، يا اگر دوقلوها از يك كيسه آمنيوتيك مشترك استفاده مي كنند، يا اگر شما بيش از 2 جنين داريد، مي توانيد براي يك عمل سزارين برنامه ريزي شده، آماده شويد.در صورتي كه سر اولين كودك از دوقلوها به سمت پايين باشد، اما سر كودكِ دوم به سمت پايين نباشد، توافق كلي در مورد روش مناسب وجود ندارد. برخي از متخصصان بر اين باورند كه امتحان كردن روش زايمان طبيعي م همسريابي موقت همسريابي موقت همسريابي موقت موقت بزرگ ترين سايت همسريابي شيدايي بهترين سايت همسريابي سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني ي تواند يك انتخاب منطقي باشد؛ در حالي كه برخي ديگر از متخصصان اظهار مي كنند كه جراحي سزارين برنامه ريزي شده در اين حالت، بهترين روش ممكن است.نهايتا، شما بايد بدانيد كه حتي اگر نوزاد اول را با موفقيت و به صورت طبيعي به دنيا بياوريد، باز هم احتمال آن وجود دارد كه براي زايمان نوزاد دوم به جراحيِ سزارين نياز پيدا كنيد. اين اتفاق در 10% از موارد مي افتد و حتي هنگامي كه سر نوزاد اول به طرف پايين قرار دارد، احتمال بروز اين اتفاق بيشتر است. در واقع، در يك مطالعه مشخص شد كه در بارداري دوقلوها كه سر كودك اول به سمت پايين قرار داشت ولي سر كودك دوم به طرف پايين نبود، تقريبا در 1 مورد از هر 4 مورد (يعني 25% موارد) براي زايمان كودك دوم نياز به سزارين بود.

 

 

 

 


با فرض اينكه من بتوانم زايمان طبيعي را امتحان كنم، زايمان من چقدر با حاملگي معمولي (يك قلوها) متفاوت خواهد بود؟براي شما (در مقايسه با زناني كه تنها يك كودك را حمل مي كنند)، احتمال بروز عوارض مختلف در هنگام زايمان و تولد نوزادان بيشتر است؛ بنابراين بايد حتما به گونه اي برنامه ريزي كنيد كه زايمان شما در بيمارستان صورت گيرد.عوارض احتمالي عبارتند از بيرون زدگي بند ناف در هنگام پاره شدن كيسه آب، جداشدگي جفت (خصوصا بعد از تولد اولين نوزاد از دوقلوها)، و خونريزي پس از زايمان هم در سزارين و هم در زايمان طبيعي. به همين دليل، رعايت برخي احتياطها و پيشگيريها، ضروري است.اولا، شما بايد پزشك متخصص زنان و زايماني را انتخاب كنيد كه در زايمان دوقلوها، مهارت داشته باشد. اين دكتر بايد در بيمارستاني كار كند كه كادر پزشكي مناسب فورا هن همسريابي موقت همسريابي موقت همسريابي موقت موقت بزرگ ترين سايت همسريابي شيدايي بهترين سايت همسريابي سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني گام زايمان شما حضور يابند. همچنين در محل پرستاري از كودكان در بيمارستان، بايد امكانات نگهداري از كودكان نارس فراهم باشد، زيرا برخي از دوقلوها كمي زود به دنيا مي آيند.در بدو ورود به بيمارستان، سونوگرافي انجام مي شود تا وضعيت نوزادان را در رحم شما مشخص كند. همچنين براي شما آنژيوكت (سوزن مخصوصي براي تزريق مايعات و داروها به داخل وريد) نصب مي كنند و در طول زايمان هر يك از بچه ها نيز ارزيابي سلامت جنين بطور پيوسته انجام مي گيرد.در صورتي كه بخواهيد از داروهاي ضد درد براي زايمان خود استفاده كنيد، استفاده از بيهوشي موضعي اپيدورال (Epidural) مي تواند بهترين انتخاب باشد. همچنين بيهوشي موضعي اپيدورال مي تواند در ادامه زايمان نيز به عنوان مسكن كمكي (در صورتي كه پزشك پس از زايمان نوزاد اول بخواهد دست خود را درون رحم شما ببرد تا وضعيت قرار گرفتن نوزاد دوم را تغيير دهد؛ يا اينكه براي نوزاد دوم، به جراحي سزارين فوري نياز داشته باشيد)، مورد استفاده قرار گيرد.وقتي زمان زايمان فرا مي رسد، زايمان شما بايد در يك اتاق مجهز به تجهيزات جراحي (و نه در يك اتاق زايمان معمولي) انجام گيرد. تيم پزشكي شما ممكن است شامل يك يا دو متخصص زنان، يك ماما (در صورتي كه در طول دوران حامل همسريابي موقت همسريابي موقت همسريابي موقت موقت بزرگ ترين سايت همسريابي شيدايي بهترين سايت همسريابي سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني گي، تحت نظر ماما بوده ايد)، يك متخصص بيهوشي (در مواردي كه شما بايد تحت جراحي سزارين قرار بگيريد، حداقل دو پرستار (به همراه پرستارهاي كمكي در حالت آماده باش)، و دو متخصص اطفال (براي هر يك از نوزادان، يك متخصص اطفال)، و در صورت امكان همسر يا كمك زايمان شما باشد.

 

 

زايمان در بارداري دو قلو يا چند قلويي

 

 

پس از اينكه اولين نوزاد به دنيا آمد، پزشك شما، وضعيت قرار گرفتن و همچنين اندازه كودك دوم را از روي شكم يا از داخل رحم (و يا با استفاده از سونوگرافي) ارزيابي مي كند.آنچه پس از اين رخ مي دهد، به وضعيت نوزاد دوم بستگي دارد. در صورتي كه سر نوزاد دوم در نزديكي دهانه رحم قرار داشته و به اندازه كافي در مجراي واژن پايين آمده باشد، پزشك شما، كيسه آمنيوتيك را پاره كرده و ضربا همسريابي موقت همسريابي موقت همسريابي موقت موقت بزرگ ترين سايت همسريابي شيدايي بهترين سايت همسريابي سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني ن قلب نوزاد را تحت نظر مي گيرد.انقباضات زايمان معمولا اندكي پس از زايمان نوزاد اول، شروع مي شوند (در صورتي كه اين اتفاق رخ ندهد، ممكن است دارويي به شما تزريق شود كه موجب انقباض عضلات رحم و در نتيجه القاي زايمان مي شود) و شما نوزاد دوم را به همان مقداري كه نوزاد اول را به سمت بيرون رانده بوديد، هل خواهيد داد؛ هرچند اين بار ممكن است براي اين كار، به تلاش كمتري از سوي شما نياز باشد.


نوزاد دوم ممكن است تنها چند دقيقه پس از نوزاد اول به دنيا بيايد، يا اينكه فاصله بين آنها ممكن است تا نيم ساعت يا بيشتر نيز طول بكشد. در صورتي كه ضربان قلب كودك در حالت طبيعي باقي نماند يا عوارض ديگري در طول اين مدت رخ دهند، زايمان نوزاد دوم بدون معطلي به صورت سزارين انجام خواهد گرفت.اگر سر كودك دوم به سمت پايين نباشد، اما كپلهاي او تا محوط لگني شما پايين آمده باشند، به اين حالت "بريچ" گفته مي شود و پزشك شما ممكن است براي تولد او جراحي سزارين را انجام دهد.در صورتي كه نه سر و نه كپلهاي نوزاد در نزديكي دهانه رحم شما قرار نداشته باشند (كه حتي اگر قبل از زايمان نوزاد اول، سر نوزاد دوم به سمت پايين قرار داشته باشد، ممكن است پس از تولد اولي، وضعيت نوزاد دوم در درون رحم تغيير كرده و به اين حالت در بيايد)، پزشك شما ممكن است تكني همسريابي موقت همسريابي موقت همسريابي موقت موقت بزرگ ترين سايت همسريابي شيدايي بهترين سايت همسريابي سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني ك "تغيير دادنِ وضعيتِ قرار گرفتنِ نوزاد در داخلِ رحم" يا internal podalic version را مورد استفاده قرار دهد. اين روش، شامل وارد كردن دست در داخل رحم، گرفتن پاي نوزاد و ابتدا در آوردن پاهاي كودك از داخل شكم مي شود و نياز به تبحر زيادي دارد و البته هميشه موفقيت آميز نيست و ممكن است با خطراتي همراه باشد. در برخي موارد، استفاده از روش سزارين براي به دنيا آوردن كودك دوم، ضروري خواهد بود.

 

 

 

 

عمل سزارين چگونه خواهد بود؟در صورتي كه شما برايِ زايمانِ دوقلو يا چندقلوها از سزارين استفاده كنيد، عمل شما تا حدودي مشابه با ساير عملهاي سزارين خواهد بود، اما چند تفاوت نيز خواهد داشت. يكي از تفاوتها اين است كه پرسنل پزشكي بيشتري در اتاق زايمان شما حضور خواهند داشت. به طور معمول، دو متخصص زن همسريابي موقت همسريابي موقت همسريابي موقت موقت بزرگ ترين سايت همسريابي شيدايي بهترين سايت همسريابي سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني ان و زايمان، يك متخصص بيهوشي و دو پرستار در اتاق خواهند بود تا در طول عمل مراقب شما باشند، اما ممكن است براي هر يك از كودكان، يك متخصص اطفال و يك پرستار نيز به صورت اختصاصي در اتاق زايمان حاضر شوند. (به عنوان مثال اگر شما سه قلو حامله باشيد، ممكن است تا 11 نفر در اتاق عمل حضور يابند).همچنين براي هر يك از نوزادها، يك محفظه يا دستگاه گرم كننده نوزاد در اتاق عمل موجود بوده و تجهيزات احيا نيز مهيا مي شوند. بسته به اندازه و محل قرار گرفتن نوزادها، ممكن است شما به برش بزرگتري در سزارين نياز داشته باشد.

 

 

 

 

 

دوران بهبود و نقاهت من پس از زايمان، چگونه خواهد بود؟اين مورد به اين بستگي دارد كه شم همسريابي موقت همسريابي موقت همسريابي موقت موقت بزرگ ترين سايت همسريابي شيدايي بهترين سايت همسريابي سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني ا از زايمان طبيعي يا سزارين استفاده كرده باشيد؛ همچنين به وجود يا عدم وجود عوارض ديگر (مانند خونريزي پس از زايمان) نيز بستگي دارد. در صورتي كه همه چيز به خوبي پيش برود، شما مي توانيد حداكثر ظرف دو روز پس از زايمان طبيعي و ظرف چهار روز پس از سزارين، از بيمارستان مرخص شويد.همه خانمهايي كه به تازگي كودكي را به دنيا مي آورند، تا حد زيادي از كمكهاي آشنايان يا دوستان براي نگهداري از نوزاد خود بهره مي برند؛ اما اگر شما بايد ا همسريابي موقت همسريابي موقت همسريابي موقت موقت بزرگ ترين سايت همسريابي شيدايي بهترين سايت همسريابي سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني نوزادان دوقلو يا چندقلو نگهداري كنيد، زحمت بيشتري را متحمل خواهيد شد. پس سعي كنيد تا جايي كه مي توانيد از افراد ديگري كه مي توانند در منزل به شما كمك كنند، بهره بگيريد.برخي از نوزادان را نمي توان به سرعت به منزل منتقل كرد. از آنجا كه احتمال بروز عوارض در چندقلوها بيشتر است، خصوصا در مواردي كه نوزادها زودتر از موعد طبيعي يا با اندازه يا وزن كمتر از مقدار نرمال به دنيا مي آيند، احتمال بستري شدن آنها در بخش "مراقبتهاي ويژه نوزادان" يا NICU وجود دارد. اين كار براي تقريبا يك چهارم از دوقلوها، سه چهارم از سه قلوها و تقريبا همه چند قلوها با تعداد بيشتر از سه نوزاد، ضروري خواهد بود.اگر مي خواهيد خودتان به نوزادها شير بدهيد، اين كار را خيلي زود شروع كرده و تا زماني كه در بيمارستان هستيد، از پرسنل آن براي اين كار راهنمايي بخواهيد. اگر در زمينه شيردهي به دوقلوها مشكل يا سوالي داشته باشيد مي توانيد با انجمن ترويج و تغذيه با شير مادر نيز ارتباط بگيريد و از راهنمائي هاي متخصصين آن استفاده كنيد.در صورتي كه نوزادان شما در بخش مراقبتهاي ويژه نوزادان بوده و هنوز آمادگي تغذيه از راه دهان را ندارند، شما بايد در اين مدت، شير خود را بدوشيد. تا زم همسريابي موقت همسريابي موقت همسريابي موقت موقت بزرگ ترين سايت همسريابي شيدايي بهترين سايت همسريابي سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني اني كه در بيمارستان هستيد احتمالا پرسنل بيمارستان به شما آموزشهاي لازم را خواهند داد و زماني كه به خانه مي رويد مي توانيد يكي از انواع شيردوشها را تهيه كنيد.

 

ninisite.comبرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ اسفند ۱۳۹۴ساعت: ۱۲:۰۰:۵۶ توسط:سايت همسريابي شيدايي موضوع:

مچنين در ميان كساني كه به روش سزارين وضع حمل كرده اند نيز همبستگي و ارتباط مشابهي ميان حضور پدر و احساس مادر راجع به وضع

حضور مرد در كنار همسرش هنگام وضع حمل

 

زناني كه همسرانشان در هنگام وضع حمل در كنار آن‌ها بودند، در مقايسه با زناني كه شوهرانشان حضور نداشتند، كمتر درد كشيدند.

 

مطالعات نشان مي‌دهد كه مراقبت مرد از همسر باردار خود، تاثيرا همسريابي موقت همسريابي موقت همسريابي موقت موقت بزرگ ترين سايت همسريابي شيدايي بهترين سايت همسريابي سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني ت مثبتي بر روابط خانوادگي برجاي مي‌گذارد.

 

در واقع حضور پدر به عنوان يكي از عناصر مهم در ابتداي فرزند‌دار همسريابي موقت همسريابي موقت همسريابي موقت موقت بزرگ ترين سايت همسريابي شيدايي بهترين سايت همسريابي سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني شدن هم مي‌تواند تاثير عميق در روابط زناشويي داشته باشد و هم شيوه فرزند پروري را تحت تاثير قرار دهد.

 

تحقيقات نشان مي‌دهد زناني كه همسرانشان در هنگام وضع حمل در كنار آن‌ها بودند، در مقايسه با زناني كه شوهرانشان حضور نداشتن همسريابي موقت همسريابي موقت همسريابي موقت موقت بزرگ ترين سايت همسريابي شيدايي بهترين سايت همسريابي سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني د، كمتر درد كشيدند، كمتر دارو مصرف كردند و احساس بهتري در مورد زايمان داشتند.

 

همچنين در ميان كساني كه به روش سزارين وضع حمل كرده اند نيز همبستگي و ارتباط مشابهي ميان حضور پدر و احساس مادر راجع به وضع حمل همسريابي موقت همسريابي موقت همسريابي موقت موقت بزرگ ترين سايت همسريابي شيدايي بهترين سايت همسريابي سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني مشاهده شده است. علاوه بر اين مطالعات ديگري نشان مي‌دهد پدري كه در دوران حاملگي همسرش شوق و ذوق بيشتري از خود نشان مي‌دهد وقتي بچه به دنيا مي‌آيد، وقت بيشتري را براي او صرف مي‌كند و بيشتر احتمال دارد به گريه بچه‌اش واكنش نشان دهد.

 

در واقع تجربه فرزند دار شدن براي مادر تنها تجربه فرزند وابسته نيست؛ بلكه نگاه مادر به فرزنددار شدن وابستگي بالايي به ديدگاه پدر، حضور فيزيكي و توجهات عاطفي وي به اين پديده دارد.

منبع : bornanews.ir


 سايت همسريابي شيدايي - 200 هزار نفر آماده ازدواج دائم و موقت

 سايت همسريابي شيدايي - 200 هزار نفر آماده ازدواج دائم و موقت

 سايت همسريابي شيدايي - 200 هزار نفر آماده ازدواج دائم و موقت

 سايت همسريابي شيدايي - 200 هزار نفر آماده ازدواج دائم و موقت


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ اسفند ۱۳۹۴ساعت: ۱۱:۵۱:۳۰ توسط:سايت همسريابي شيدايي موضوع:

زايمان به دو صورت طبيعي و غير طبيعي انجام مي‌ گيرد كه سزارين روش غير طبيعي است.

مقايسه اي بين سزارين و زايمان طبيعي


 زايمان به دو صورت طبيعي و غير طبيعي انجام مي‌ گيرد كه سزارين روش غير طبيعي است.

زايمان به روش سزارين در صورتي انجام مي‌ گيرد كه جان مادر و نو همسريابي موقت همسريابي موقت همسريابي موقت موقت بزرگ ترين سايت همسريابي شيدايي بهترين سايت همسريابي سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني زاد در خطر باشد. سزارين عمل جراحي بزرگي است كه تمام عوارض اعمال جراحي را دارد.


 يك عمل سزارين نيازمند تجهيزات، نيروهاي متخصص از قبيل متخصص زنان، بيهوشي و جراح است و اين عمل هزينه بسياري را براي بيمار و بيمارستان در بردارد.عفونت و خونريزي در زناني كه زايمان به روش سزارين انجام مي ‌گيرد، نسبت به كساني كه به صورت طبي همسريابي موقت همسريابي موقت همسريابي موقت موقت بزرگ ترين سايت همسريابي شيدايي بهترين سايت همسريابي سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني عي زايمان مي ‌كنند، بيشتر است.زناني كه به صورت غير طبيعي زايمان مي‌ كنند تا مدت‌ ها نمي ‌توانند، كارهاي خود را انجام دهند.عفونت و خونريزي در زناني كه زايمان به روش سزارين انجام مي ‌گيرد، نسبت به كساني كه به صورت طبيعي زايمان مي ‌كنند، بيشتر است.در سزارين با اين كه تاريخ دقيق زايمان مشخص مي ‌شود، ولي ممكن همسريابي موقت همسريابي موقت همسريابي موقت موقت بزرگ ترين سايت همسريابي شيدايي بهترين سايت همسريابي سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني است، اشتباهي صورت گيرد و بچه نارس به دنيا بيايد.درد در زايمان طبيعي، بعد از آن، از بين مي‌ رود؛ به طوري كه فاصله شروع زايمان تا پايان آن درد وجود دارد و بعد از زايمان درد بسيار كم است.با روش‌ هايي دردهاي زايمان طبيعي را مي‌ توان كاهش داد كه از مهمترين آن ها مي ‌توان به مواردي چون استفاده از ماساژ، انجام زايما همسريابي موقت همسريابي موقت همسريابي موقت موقت بزرگ ترين سايت همسريابي شيدايي بهترين سايت همسريابي سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني ن در محلي كه فرد در آن احساس راحتي كند به طوري كه خلوت مادر رعايت شود و اجازه ورود يك نفر همراه در اتاق زايمان، اشاره كرد.

 

نوزاد

 

روش ‌هاي متفاوتي چون روش ‌هاي غيردارويي و دارويي براي كاهش درد زايمان در يك زايمان طبيعي به كار مي ‌روند.متداول ترين روش غيردارويي عبارت است از آماده سازي رواني بيمار قبل از زايمان كه در اين روش با آموزش صحيح نحوه تنفس و تمركز زي همسريابي موقت همسريابي موقت همسريابي موقت موقت بزرگ ترين سايت همسريابي شيدايي بهترين سايت همسريابي سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني اد، احساس درد كاهش مي ‌يابد.اساس آن بر اين واقعيت است كه اضطراب و ناآشنايي با مراحل زايمان، درد را تشديد مي ‌كند و از اين رو حمايت رواني از بيمار، درد را كاهش خواهد.درد زايمان طبيعي به صورت مداوم نيست، ممكن است 30 ثانيه تا 60 ثانيه مادر درد داشته باشد و 2 دقيقه بدون درد باشد.


تحقيقات در بيشتر كشورهاي پيشرفته بيانگر اين است كه زايمان‌ هاي طبيعي بهتر از زايمان ‌هاي سزارين است. 85 درصد از زايمان ‌ها طبيعي است و 5 تا 15 درصد به خاطر حفظ جان مادر و همسريابي موقت همسريابي موقت همسريابي موقت موقت بزرگ ترين سايت همسريابي شيدايي بهترين سايت همسريابي سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني نوزاد بايد به صورت سزارين انجام شود.


ميزان خونريزي زنان بعد سزارين 2 برابر زايمان طبيعي است و احتمال عفونت زنان بعد عمل سزارين بسيار بيشتر از زايمان طبيعي است.براي زايمان سزارين بايد مركزي با تمام تجهيزات كامل وجود داشته باشد. در يك اتاق عمل معمولي نمي ‌توان اين كار را انجام داد. اگ همسريابي موقت همسريابي موقت همسريابي موقت موقت بزرگ ترين سايت همسريابي شيدايي بهترين سايت همسريابي سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني ر مادري به داروي بيهوشي حساس باشد ممكن است عوارضي براي آن به وجود آيد و احتمال ايجاد عوارض وابسته به بيهوشي، در سزارين خيلي بيشتر از زايمان بدون درد است.ممكن است كه پس از عمل زايمان، عوارض ريوي در مادر به وجود آيد و هم آغوشي مادر و نوزاد در عمل سزارين به خوبي برقرار نمي شود.زني كه عمل سزارين انجام مي‌دهد 5 تا 10 روز بعد از زايمان قادر به انجام كارهاي شخصي خود نيست.طبق آماري كه در سال 86 وجود دارد 40/5 درصد زايمان‌ ها در كشور ما به صورت سزارين و 59/4 درصد به صورت طبيعي بوده است.

منبع:tebyan.net


همسريابي موقت همسريابي موقت همسريابي موقت موقت بزرگ ترين سايت همسريابي شيدايي بهترين سايت همسريابي سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ اسفند ۱۳۹۴ساعت: ۱۱:۵۰:۵۴ توسط:سايت همسريابي شيدايي موضوع:

چگونه پزشك و بيمارستان مناسب را انتخاب كنيم؟

انتخاب بيمارستان خوب براي زايمان,زايمان,زايمان طبيعي

انتخاب پزشك و بيمارستان براي خانم‌هاي باردار يكي از دغدغه‌هاي مهم تلقي مي‌شود .بسياري بر اين باورند كه وضع اقت همسريابي موقت همسريابي موقت همسريابي موقت موقت بزرگ ترين سايت همسريابي شيدايي بهترين سايت همسريابي سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني صادي خانواده‌هاست كه انتخاب بيمارستان و حتي پزشك دوران بارداري را رقم مي‌زند.

چگونه پزشك و بيمارستان مناسب را انتخاب كنيم؟
به عنوان مثال بسياري از پزشكان خود را ملزم نمي‌كنند كه طرف قرارداد بيمه باشند و گروه عمده‌اي از آنها فقط در بيمارستان‌هاي خصوصي عمل زايمان را انجام مي‌دهند و از آنجا كه زايمان سزارين در اين بين پول‌سازتر ا همسريابي موقت همسريابي موقت همسريابي موقت موقت بزرگ ترين سايت همسريابي شيدايي بهترين سايت همسريابي سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني ست، ترجيح مي‌دهند در صورت امكان سراغ زايمان طبيعي نروند البته طيف وسيعي از متخصصان زنان و زايمان در چندين بيمارستان كار مي‌كنند و اين شما هستيد كه برحسب بودجه مالي‌تان يكي از بيمارستان‌ها را انتخاب مي‌كنيد، اما گاهي نيز پيش مي‌آيد پزشكي كه شما او را انتخاب كرده‌ايد، فق همسريابي موقت همسريابي موقت همسريابي موقت موقت بزرگ ترين سايت همسريابي شيدايي بهترين سايت همسريابي سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني ط با يك بيمارستان خصوصي يا گران‌قيمت قرارداد دارد و راه انتخابي برايتان باقي نمي‌ماند و حتي اگر بيمه باشيد، در بسياري از اين بيمارستان‌ها نمي‌توانيد از امكانات بيمه استفاده كنيد.

بنابراين پس از اين‌كه از بارداري‌تان مطمئن شديد، بايد به فكر انتخاب پزشك و بيمارستان مناسب باشيد، نه مثل خيلي‌ها كه حتي يك هفته قبل ا همسريابي موقت همسريابي موقت همسريابي موقت موقت بزرگ ترين سايت همسريابي شيدايي بهترين سايت همسريابي سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني ز زايمان معلوم نيست در چه بيمارستاني زايمان مي‌كنند و به همين دليل بشدت دچار استرس مي‌شوند؛ استرسي كه روند زايمان را برايشان سخت‌تر مي‌كند.

بيمارستان خوب يعني چه
بيمارستان مناسب براي زايمان، بيمارستاني است كه زايمان سالم و بدون مشكل در آنجا انجام شود و مادر و نوزاد به سلامت آن را ترك كنند. امكانات رفاهي و درماني بيمارستان براي مادر و نوزاد، تميزي و هتلينگ بيمارستان، توجه به نياز‌هاي كودك و ما همسريابي موقت همسريابي موقت همسريابي موقت موقت بزرگ ترين سايت همسريابي شيدايي بهترين سايت همسريابي سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني در در بيمارستان و چگونگي رفتار پرستاران و كادر درمان از زمان پذيرش تا موارد اورژانسي و ترخيص، ازجمله عواملي است كه بيمارستان‌ ها را در درجات مختلف قرار مي‌دهد.

از طرفي نوع بيمارستان، مدت اقامت بيمار در بيمارستان، خدمات بهداشتي و پزشكي ارائه شده به بيمار، شهرت پزشك و توافق بيمار و پزشك نيز در تعيين هزينه انواع زايمان مؤثر است.

قبل از ماه سوم به فكر مكان زايمان باشيد
فراموش نكنيد بيشتر پزشكان بويژه متخصصان اسم و رسم‌دار فقط در بيمارستان‌هاي خصوصي و نيمه‌ خصوصي حضور دارند و اكثر بيمه‌هاي طرف همسريابي موقت همسريابي موقت همسريابي موقت موقت بزرگ ترين سايت همسريابي شيدايي بهترين سايت همسريابي سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني قرارداد با بيمارستان‌ها هزينه ناچيزي از زايمان شما را تقبل مي‌كنند و بقيه را بايد از جيب بپردازيد؛ مگر اين‌كه بيمه تكميلي داشته باشيد.

همچنين كم نيستند متخصصان زنان و زايماني كه سزارين را در بيمارستاني خاص توصيه مي‌كنند كه پرخرج‌تر است و بسياري از خانواد همسريابي موقت همسريابي موقت همسريابي موقت موقت بزرگ ترين سايت همسريابي شيدايي بهترين سايت همسريابي سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني ه‌ها از عهده تامين مخارج آن برنمي‌آيند.

به همين دليل توصيه مي‌شود خانم‌هاي باردار قبل از ماه سوم بارداري، پزشك و البته بيمارستان خود را انتخاب كنند البته چه بهتر پزشكي كه انتخاب مي‌كنيد، طرفدار پروپاقرص زايمان طبيعي باشد.


مي‌پرسيد چرا؟ پاسخ كاملا واضح است. سزارين هزار و يك عارضه دارد؛ مگر اين كه مجبور به سزارين اورژانسي شويد.

منبع:aftabnews.ir


همسريابي موقت همسريابي موقت همسريابي موقت موقت بزرگ ترين سايت همسريابي شيدايي بهترين سايت همسريابي سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ اسفند ۱۳۹۴ساعت: ۱۱:۴۹:۲۰ توسط:سايت همسريابي شيدايي موضوع: